Το laser δρα ευεργετικά και στην ενεργό ακμή. Το laser με μια εξατομικευμένη εφαρμογή και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή που θα συστήσει ο γιατρός, επιτυγχάνει εντυπωσιακά αποτελέσματα.